Y2Mate - Tải xuống và lưu video YouTube

Làm cách nào để tải video YouTube trực tuyến?

Sao chép URL YouTube

Sao chép URL video của bạn từ YouTube mà bạn cần tải xuống. Bạn có thể sử dụng Ctrl + C hoặc với menu ngữ cảnh.

Dán vào trường tìm kiếm

Dán URL video YouTube vào trường tìm kiếm và nhấp vào 'Tìm kiếm'. Sử dụng Ctrl + V hoặc với menu ngữ cảnh.

Tải video

Bạn sẽ nhận được một danh sách các tập tin để tải về, video và âm thanh. Nhấp vào nút 'Tải xuống' để bắt đầu tải xuống tệp.